Home News Church News
Young Fellow Workers Ordained in Guangzhou
2020-09-25 Source: this site
A+
A-

On the morning of September 19, Guangzhou Dongshan Church held an ordination ceremony to ordain 20 young fellow workers from eight cities of Guangdong Province. Up to 300 people participated in the ceremony, consisting of church leaders from 21 cities of Guangdong Province, and pastoral staff as well as fellow workers from churches and church-affiliated fellowships in Guangzhou City.

 

1e3dab744deecc.jpg


These newly-ordained pastors included Wang Huaidi, Wu Fuming, Chi Jianqing, Xiao Ping’an, Xiao Siye, Wu Chun, Wu Zhengjie, Qiu Dan, He Mingxia, Zhang Nianqi, Chen Shaozhe, Chen Yeli, Chen Yuxiao, Chen Chulian, Luo Wenxiu, Luo Yufu, Yuan Yutian, Xu Yihong, Huang Haihui and Peng Ping. 


9f58708ea6b35c13.jpg(Translated and edited by Bei Sang)