Home CCC & TSPM Departments
Departments
Administrative Office


Department Chief: Hu Ziming

 

Staff:

ž   Secretariat: Song Xia, Zhang Qiyun

ž   Finance: Jiao Xia, Wu Xiaoye, Wang Lan, Qiu Zhiquan

ž   Archive&HR: Cai Jingying

ž   Logistics: Ding Liqin, Tang Hongwei, Chen Jianxiang, Zhang Yu

ž   HR: Lian Dongwen, Gao Yunqian

ž   Real Estate: Dai Lei, Chen Jun


 

Main Responsibilities:


n  Responsible for the daily work as secretary, finance, human resource, reception, real estate, logistics, and etc;

 

n  Responsible for arrangement for meetings and conferences.Contact Number: 021-6329 0064