Home News Church News
Zhejiang and Yunnan CC&TSPMs Ordain New Ministers
2023-12-13 Source: this site
A+
A-

On the evening of December 6, 2023, Hangzhou CC&TSPM held an ordination ceremony at the Sicheng Church in Hangzhou City, Zhejiang Province. Five fellow workers, including Ni Xiaolu (female), Yang Guanzhong, Wang Siliang, Ni Heqin (female) and Li Huajuan (female), were ordained as pastors; and Ying Rongkuan, Yang Keliang, Guan Xianhua, Wang Hui, Xu Wangli (female), Yang Baoqing, Yu Jianfa, Chen Gang, and Li Caigen (female) were ordained as elders.On December 7, Yulong county CC&TSPM held an ordination ceremony for preachers in Lijiang City, Yunnan Province. It was attended by more than 100 church staff from the provincial, municipal and local CC&TSPMs. The ordination team consisting of Rev. Li Zhi, Rev. Wang Yunhua, Rev. Tao Meihua, Elder Feng Xuejun and Elder Yu Liangjun, ordained 36 new preachers.
Translator & editor: Bei Feng