Home News Church News
New Ministers Ordained in Guangdong, Guizhou, Yunnan and Inner Mongolia
2023-11-30 Source: this site
A+
A-

On the morning of November 4, 2023, Guangdong CC&TSPM held an ordination ceremony at the Dongshan Church in Jieyang City. Six fellow workers were ordained as pastors, including Chen Yuyang, Lai Hongxin, Lin Lifen (female), Cai Jiajia (female), Wu Wenbin, and Lin Ruixin.On November 12, Guizhou CC&TSPM held an ordination ceremony at Guizhou Bible School, ordaining Bao Guangzheng, Xie Liang (female), Cheng Chulei (female), and Zhao Mingjun as pastors. Thirty-six were ordained as elders, including Zhu Yuzhen (female), Chen Min (female), Yang Xuequan, Zhang Xingrong, Yang Yongxiang, Zhang Min (female), Zhang Xueguang, Chen Huaqun (female), Yang Gang, An Yan (female), Wu Shengwen, Wang Hongguo, Zeng Wen, Yang Zhongwu, Ma Xiantong, Liu Ling, Wang Xingyong, Mi Lin, Wen Xianyin, Yang Xinghui, Zhu Zhiming, Yang Shouxue, Wang Ying (female), Yang Yuan, Zhang Guoyue, Yang Chun (female), Tao Xingrong, Zhang Chunmei (female), Luo Matai, Yang Guangyan, Zhang Guangshen, Long Biao, Lu Heng, Yang Yonghui (female), Tao Xueyi, and Wei Xiaoquan.On November 15, Guangdong CC&TSPM held an ordination ceremony at the Yangdong Church in Yangjiang City. Chen Huazhao and Zhang Jianmei (female) were ordained as elders.On November 17, Inner Mongolia CC&TSPM held an ordination ceremony at the Westgate Street Church in Baotou City. Associate pastor Shi Dongxia was promoted to pastor. Seven fellow workers, including Tian Zhicheng, Bo Zijian, Bai Ming, Zhao Wenqiang, Tian Zhifang (female), Sun Hongmei (female), and Zhou Xia (female), were ordained as pastors; and Qin Caixiu (female), Ma Changjun, Ren Huiwen, Zhang Cuili (female), Zhang Cui’e (female), Su Xiuping (female), Li Yuping (female), Ni Cuiping (female), Yang Ye’nv (female), Fang Xiujuan (female), Zhao Haiqing (female), Li Xianrong (female), Yang Lijuan (female), Li Naijun, Lu Xiulong, Shi Wenguo, Zhang Xihong, and Zhang Chunxia (female) were ordained as elders.On November 19, Yunnan CC&TSPM held an ordination ceremony at the Gopel Church in Simao District, Pu’er City. There was an assembly of more than 400 believers in attendance. Liu Shixiang, Zhang Fujun, Mu Weixu, Wei Yanlong, Wei Jianhua, Li Zha’er, Li Mengxue were ordained as pastors; and Wang Guangxiong, Zhang Jianjun, and Mei Yunjie (female) were ordained as elders.
Translator & editor: Bei Feng